___________________________________________________________________________________________________________________________________

HEM / HOME      RASINFO / BREED      KULLAR / PUPPIES      AVELSHUNDAR / BITCHES & STUDDOGS      HUNDAR VI MINNS / DOGS IN MEMORY

NYHETER / NEWS      OM OSS / ABOUT US      GALLERIER / GALLERY      KONTAKT / CONTACT      LÄNKAR / LINKS

___________________________________________________________________________________________________________________________________


RASINFO


Mongrel's Amber Alda Amber & Barry  Lancashire Heeler är en lågställd, kraftig och rörlig arbetshund, som ursprungligen kommer från Lancashire i England, där den är känd sedan 1400-talet. Dess uppgifter har varit att fösa kor, fånga råttor och vildkaniner. Den är även omtalad för sin obrottsliga trohet gentemot sin ägare. Heelern är en utmärkt stall/gårdshund som stannar hemma, jagar möss och råttor och talar om när det kommer någon! Heeler är intelligent, med ett stort ordförråd. Den behöver fostras och få lära sig saker annars tar den livet i egna tassar!

  Heelern är humorist!

  Den är en mångsidig hund som är med på allt, den trivs med att bara få vara med sin ägare, gå promenader och få små uppgifter likaväl som att träna agility, gå spår och andra aktiviteter. Den behöver inte valla för att må bra, men instinkten finns kvar hos de flesta.

  De första kom till Sverige 1985, och de är fortfarande ganska heterogena, då de avlades på användbarhet i första hand på den tiden de användes på gårdarna. För oss är fortfarande användbarheten och funktionaliteten det viktigaste för att behålla en sund hundras.

  Läs Rasstandarden här
  Läs RAS, Rasspecifika avelsstrategier, här

  KORT OM UTSEENDET:

  Mankhöjd: Hanhund runt 30 cm. Tik runt 25 cm.

  Vikt: ca 5-8 kg

  Färg: Black & Tan: svart med rödbruna tecken på nosparti, kinder och ofta över ögonen, från armbågar och nedåt, tumtecken (önskvärt), bakbenens insidor och under svansen. Lite vitt på bröstet är godkänt.
  Liver & Tan: Leverbruna hundar med ljus tanteckning är också godkänd.
  Tumtecken, Black & Tan:

  Sida, Black & Tan:

  Bak, Black & Tan:

  Fram, Liver & Tan:  Hårlag: Pälsen är slät, glänsande och kort. Kan vintertid bli något längre med man.

  KORT OM HÄLSA:

  Lancashire Heelern är en mycket frisk hundras, vilket även märks när man ska försäkra sin valp, då den ligger i lägsta premieklassen.

  De problem som finns på vår ras är några ögonsjukdomar, vi följer noga upp dessa för att hålla dem på låg nivå. Det är dock få hundar som drabbas.
  Alla avelsdjur ögonlyses innan de används i avel och ögonintyget får inte vara äldre än 1 år före parning. Valparna ögonlyses före leverans, då man i första hand letar efter Collie eye anomaly, CEA som syns redan på valpen, se nedan.

  På avelsdjuren letar man efter PLL, linsluxation, som oftast uppträder när hunden är mellan 2-6 år gammal. Detta kan man inte se när man ögonlyser valpen, men det man däremot tittar efter är Collie eye anomaly, CEA. Idag finns DNA-test för den vanligaste formen av CEA, CRD, som är ett redskap då anlaget måste komma från både tik och hane. Man para en normal, fri, hund med en bärare utan att riskera att valparna blir drabbade av just CRD.
  Mot PLL gäller det att kunna rasen och undvika riskabla kombinationer. Fr o m oktober 2009 finns ett DNA test även för PLL.
  Man parar inte bärare med varandra och inga affekterade hundar används i avel vare sig gällande CEA och PLL. Två normala/clear föräldrar ska lämna fria valpar. En del bärare av PLL, troligen runt 2 %, kan dock drabbas av PLL, varför vet man inte.
  Vi fortsätter att ögonlysa våra avelsdjur, och valparna före leverans.

  Det finns frågetecken kring DNA-tester. De är inte framtagna i första hand för Lancashire Heeler och är därmed inte säkra vilekt visar sig då fria djur drabbats både av CEA och PLL. Värdet ligger i första hand i att man kan utesluta vissa kombinationer.

  PLL/Linsluxation är en ärftlig avlossning av linsen som förekommer särskilt hos mindre terrierraser. Arvsgången betraktas som enkel autosomal och recessiv.
  Förutom rasspecifika hälsoprogram finns generell rekommendation att inte avla på känd anlagsbärare för linsluxation, det vill säga djur med linsluxation samt deras föräldrar och eventuellt redan producerad avkomma.

  CEA är en polygent nedärvd medfödd förändring i ögats bakre segment.
  CEA är en polygent nedärvd medfödd förändring i ögats bakre segment som särskilt förekommer hos collie, shetland sheepdog och i lägre frekvens även hos border collie, lancashire heeler och australian shepherd.

  Fyra delsymptom kodas i SKK-data. För CRD anges omfattningen som lindrig, måttlig eller kraftig.

   •CRD chorioretinal dysplasi
   •Colobom
   •Blödning
   •Näthinneavlossning

  Lindrig och måttlig CRD är vanligen inget avelshinder; parning med fri individ rekommenderas.

  Alla avelsdjur knäledstestas för patellaluxation, detta är inget stort problem i rasen men det förekommer. De flesta som har anmärkning har fortsatt god funktionalitet. En skada kan orsaka patellaluxation.

  Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.
  Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

  Patellaluxation kan konstateras genom palpering (undersökning med händerna). Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3 och baseras på med vilken lätthet luxeringen sker:
   •Grad 0 = Normal
   •Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
   •Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
   •Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

  Patellalluxation är med storsannolikhet ärftlig, men arvsgången har inte kunnat fastställas. Det faktum att förekomsten varierar kraftigt mellan olika raser och mellan olika familjer är dock indikationer på att sjukdomen är ärftlig. Enkelt autosomal recessiv arvsgång har föreslagits, men en vanligen accepterad uppfattning är att arvsgången är polygen (dvs flera olika gener samverkar).

  Palpatorisk undersökning av knäleder
  Resultatet av undersökningen registreras centralt för samtliga raser. För att undersökningsresultatet skall bli officiellt krävs att hunden är minst 12 månader gammal och att undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

  Vi strävar efter att föda upp mentalt stabila, friska, rastypiska hundar med en hållbar exteriör.
  Heelern används i dag i första hand som aktiv sällskapshund och det är viktigt att den fungerar väl i samhället, men det är också viktigt att bevara dess särdrag.
  Lancashire Heeler är ingen enkel ras att avla på då vår avelsbas är väldigt liten och man måste verkligen kunna sina stamtavlor och linjer.
  Mer info om rasen se Svenska Lancshire Heelerklubbens hemsida www.lancashireheeler.se