ETHANS MENTALTESTSe SKK Hunddata

Kontakt, hälsning 3 Accepterar kontakt utan att besvara (se anm. nedan). Drar sig inte undan.
Kontakt samarbete 4 Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Kontakt hantering 2 Undviker, drar sig undan eller söker skydd hos föraren.
Lek 1 leklust 4Startar snabbt, leker aktivt.
Lek 1 gripande 4 Griper direkt med hela munnen.
Lek 1 gripande och dragkamp3 Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Förföljande 2/1 1. Startar men avbryter/2. Startar inte.
Gripande 1 Springer inte fram.
Aktivitet 5 Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Avståndslek intresse 3 Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Avståndslek hot/aggression1 Visar inga hotbeteenden.
Avståndslek nyfikenhet 1 Går ej fram till figuranten.
Avståndslek leklust1 Visar inget intresse.
Avståndslek samarbete 1 Visar inget intresse.
Överraskning rädsla 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Överraskning hot/aggression 2 Visar enstaka hotbeteenden.
Överraskning nyfikenhet 1 Går fram när overallen lagts ner.(se anm. nedan)
Överraskning kvarstående rädsla 3 Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a.
Överraskning kvarstående intresse 1 Visar inget intresse.
Ljudkänslighet rädsla 5 Flyr mer än 5 m.
Ljudkänslighet nyfikenhet 2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Ljudkänslighet kvarstående rädsla 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Ljudkänslighet kvarstående intresse 3 Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst två tillfällen.
Spöken hot/aggression2 Visar enstaka hotbeteenden.
Spöken kontroll 2 Tittar mot spökena då och då.
Spöken rädsla 5 Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen.
Spöken nyfikenhet 1 Går fram inte fram i tid.
Spöken kontakttagande med fig. i spökdräkt 1 Går inte fram i tid.(se anm. nedan)
Lek 2 leklust4Startar snabbt, leker aktivt.
Lek 2 Gripande 3 Griper tveksamt eller med framtänderna.
Skott 5 Vill lämna platsen. Berörd.(se anm. nedan)
  Anmärkningar:
  Ethan är en hund med hög aktivitet där det händer mycket, men han kan koppla av totalt, se bara på utställningarna där han ligger på rygg och sover när han väntar..
  Om han tycker något är obehagligt, vill han ändå kontrollera vad det är för något, och han avreagerar bra, när han väl kollat så är det bra.

  Kontakt: Såg inte testledaren? Jag såg ju att han besvarade kontakten, men visst han gillar inte när folk lutar sig över honom.
  Överraskning: Felkryssat? Han var faktiskt framme när jag satt på huk, innan overallen lagts ner...borde alltså vara 2.
  Spöken: Han tyckte dessa var verkligt otrevliga, när de inte brydde sig om hans hot bestämde han sig för att det var bäst att lägga ett större avstånd till dem. Och komma fram till dem när matte visat att det var OK. Då tog han också kontakt. Men inte inom tiden.
  Skottet: han låg nära en 4, Återgår inte till lek, men han funderade på att lämna platsen vid sista skottet, så det blev 5. Han fixar smällare och fungerar utmärkt till vardags i alla fall.