AMBERS MENTALTESTKontakt, hälsning 4 Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Kontakt samarbete 4 Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Kontakt hantering 4 Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Lek 1 leklust 4Startar snabbt, leker aktivt.
Lek 1 gripande 4 Griper direkt med hela munnen.
Lek 1 gripande och dragkamp4 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Förföljande 1 Startar inte.
Gripande 1 Springer inte fram.
Aktivitet 3 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Avståndslek intresse 4 Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.
Avståndslek hot/aggression1 Visar inga hotbeteenden.
Avståndslek nyfikenhet 2 Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Avståndslek leklust2 Leker inte, men visar intresse.
Avståndslek samarbete 2 Blir aktiv men avbryter.
Överraskning rädsla 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Överraskning hot/aggression 3 Visar flera hotbeteenden under längra tid.
Överraskning nyfikenhet2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Överraskning kvarstående rädsla 2 Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Överraskning kvarstående intresse 1 Visar inget intresse.
Ljudkänslighet rädsla 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Ljudkänslighet nyfikenhet 5 Går fram till skramlet utan hjälp.
Ljudkänslighet kvarstående rädsla 2 Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Ljudkänslighet kvarstående intresse 2 Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.
Spöken hot/aggression4 Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Spöken kontroll 4 Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Spöken rädsla4 Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Spöken nyfikenhet5 Går fram till fig. utan hjälp.
Spöken kontakttagande med fig. i spökdräkt 4 Tar själv kontakt med figuranten.
Lek 2 leklust4Startar snabbt, leker aktivt.
Lek 2 Gripande 4 Griper direkt med hela munnen.
Skott 4 Avbryter lek. Återgår inte till lek.    Jag är mycket nöjd med Ambers MH, en stabil hund med mycket motor, som själv löser det mesta. Skottet: Hon var mer intresserad av att kolla vad skytten hade för sig än att fortsätta leka, även hemma tappar hon lusten med dragkamp efter en liten stund, speciellt om det händer något annat spännande, uthålligheten i dragkamp är inte så stor. Hon bryr sig inte om själva skotten och har till vardags inga problem med åska, skott eller några andra ljud.